TRANSPORT ROBE

  • Unutrašnji i međunarodni transport
  • Kamionski, brodski i avio
  • Male pošiljke, delimični utovari i puni utovari
  • Transport robe na temperaturnom režimu, ADR ili vangabaritnih pošiljki

CARINJENJE I SKLADIŠTENJE

  • Carinsko zastupanje na svim ispostavama u Beogradu
  • Orgnaizovanje carinjenja u inostranstvu
  • Skladištenje robe u carinski ili komercijalni magacin
Kontaktirajte nas

ALL IN LOGISTICS tim Vam stoji na raspolaganju

Kontaktirajte nas